درباره مازیار بهرامی

آنچه را که نمی‌توانم بسازم، نمی‌توانم بفهمم. (ریچارد فاینمن)

به صورت آکادمیک در رشته‌های مهندسی مکانیک و مدیریت کسب و کار تحصیل کردم و سابقه همکاری با شرکت‌های اروپایی و ایرانی در حوزه تحلیل کسب و کار و تحقیقات بازار را دارم.

هدف راه‌اندازی سایت

موفقیت چیزی نیست جز اثر جانبی عملکرد مغز ما و برای کسب موفقیت در آینده شغلی و زندگی شخصی باید عملکردهای مغز را بهبود بخشید. همین موضوع سبب شد تا مطالعات و تمریناتی در زمینه رفتارشناسی، علوم شناختی و بهبود عملکردهای مغزی داشته باشم که همچنان ادامه دارد. یکی از ضروری‌ترین و یا شاید مهمترین عملکردهای شناختی مغز که شخصا مشکلات زیادی با آن داشتم، توجه است. به همین دلیل اولین کتابم را به موضوع مدیریت توجه و تمرکز اختصاص دادم، یعنی کتاب “باشگاه پرورش توجه“. هدف از ایجاد وبسایت اشتراک گذاری مطالعات و تجربیاتم در جهت بهبود عملکردهای مغزی و کیفیت زندگی است.

تماس با من