بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ چیست؟

نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی دانشی میان‌رشته‌ای بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ، عملیاتی است که با توجه به عملکرد مغز انجام می‌شود تا خریدار راحت‌تر و سریع‌تر تصمیم خرید را بگیرد. نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی دانشی است میان رشته‌ای که از تلفیق زمینه‌هایی چون علوم اعصاب، روان‌شناسی و بازاریابی به وجود آمده است. این دانش از آن جهت به […]